Valencià Español

Què és un terratrèmol

La part més superficial de la Terra està formada per un mosaic de plaques, a manera d'un gran puzle, que es desplacen molt lentament unisques respecte d'unes altres. En aquest desplaçament es produeix un xoc i una fricció en les seues vores, trencant-se allí on la deformació supera la resistència de la roca. A causa d'aquesta ruptura es genera una pertorbació (ones) que són les que constitueixen el terratrèmol. Clàssicament s'ha interpretat l'origen dels terratrèmols com a conseqüència de la lenta acumulació d'esforços, que tendeixen a desplaçar la superfície de la Terra en sentits oposats (figura A), deformant-se la roca fins que se supera la seua resistència, en aquest cas es trenca i allibera l'energia acumulada en forma d'ones (figura B), i a més es desplaça una part d'ella respecte de l'altra, formant-se una discontinuïtat entre tots dos blocs o falla (figura C). Aquest senzill esquema, conegut com la Teoria del rebot elàstic, es va elaborar a partir d'observacions fetes després del terratrèmol que en 1906 va assolar la ciutat de Sant Francisco (USA).

Rebot de les plaques